Trapopeningen

Diamo is de specialist in het aanbrengen van trapopeningen in bestaande betondekken. Veel zolderingen zijn heden ten dagen nog steeds alleen bereikbaar met een vliso trap. Dit maakt dergelijke ruimtes beperkt toegangkelijk. Door de vlisotrap te vervangen door een vaste trap, wordt deze ruimte voor meer toepassingen geschikt; bijvoorbeeld als hobby- of wasruimte.

Diamo heeft een beproefde methodiek voor het aanbrengen van trap openingen, welke bestaat uit:

- Een orienterent gesprek, waarbij we in overleg met u de werkzaamheden zullen doornemen.

- Het inzagen trapopening

- Het verwijderen beton

- De schoonmaak van woning / bedrijfspand

- Eventueel afvoeren van verwijderd bouwafval

- Eventueel dichtstorten van vlisotrap en waar nodig het plaatsen van draagbalken
ter compensatie van de gewijzigde constructieve situati.

Door het zaagslib tijdens het zagen al te verwijderen en verspreiding van 
stof in te dammen, zorgt Diamo ervoor dat overlast van onze
werkzaamheden zo beperkt mogelijk blijven.

Wij komen geheel vrijblijvend bij u op bezoek voor een orienterend gesprek. Mocht u vragen hebben, dan kunt u ten alle tijde contact met ons opnemen

 

 
Diamo VOF betonzaag,asfaltzaag en boortechniek - Randweg 5 - 5711 DJ Someren - +31 (0)493 49 67 61- info@diamo.nl


Diamo - Betonzagen Betonzagen Boortechniek Wegenbouw Zaagtechniek Asfaltzagen Contact